ELTE IK HÖK Választások 2017- Jelöltállítási időszak2017-03-12 11:44:00

Tisztelt Hallgatók!

A jelölőlapokat 2017. március 13-20. között lehet átvenni a Déli
épületben található ELTE IK HÖK Hallgatói Félfogadó Irodában.

Nyitvatartási idő:
A nyitvatartási időt ezen a linken érhetitek el.

Jelöltállítással kapcsolatos időpontok:
2017. március 13 - 20.: Jelöltállítási időszak (IK HÖK Alapszabály 48.§);
2017. április 3 - 5.: Jelöltállítási időszak - pótlási időszak;

Jelölőlap kitöltésének útmutatója:
1. Személyes bemutatkozás megküldése a Választási Bizottságnak
(vb@ikhok.elte.hu) és az Igazgatási Ügyintézőnek
(iroda@ikhok.elte.hu), mely tartalmazza, hogy miért kíván Küldött lenni. Az e-mail tárgyának formája „Bemutatkozás – [NÉV]” kell legyen
2. Átvétel a Hallgatói Félfogadó Irodában
3. A hátoldalon lévő tájékoztató elolvasása
4. Személyes adatok kitöltése
5. Legalább 20 Hallgató érvényes aláírása – egy Hallgató
legfeljebb egy jelöltet támogathat érvényesen. Amennyiben egy Hallgató
több Jelöltet is támogatott aláírásával, akkor a támogatás
érvénytelen, és törlésre kerül mindegyik jelölőlapról amin szerepel.
6. A jelölőlapot legkésőbb a leadás előtt hitelesíteni a Tanulmányi Osztályon

További általános tudnivalók:

(Idézet az ELTE EHÖK Alapszabályából)
1.§
(3) Az Önkormányzatnak – a doktori képzésben részt vevők kivételével
– minden hallgató tagja, és az Önkormányzat minden tagja választó és
választható azon részönkormányzat küldöttgyűlési választásán, amelynek
tagja.

(Idézet az ELTE IK HÖK Alapszabályából)
45. §
(3) A küldöttek tisztségükbe és mandátumukban újraválaszthatók.
(4) A választó és választható Hallgatókat a VB-nek tájékoztatni kell
a választások menetéről, és a választó joguk gyakorlásának módjáról,
legalább 5 naptári nappal a választások megkezdése előtt.

46. § A választási rendszer
(1) A rendes választást évenként kell megtartani, a tavaszi
szemeszterben. A jelöltállítás kezdetének időpontját a Választási
Bizottság határozza meg, az Elnökség javaslatára.
(4) A megválasztott küldöttek mandátuma az Alakuló Küldöttgyűlés
megnyitásával kezdődik.
(5) A küldöttek visszahívását a választók tizede írásban, indoklással
kezdeményezheti az VB elnökénél. A visszahívásról a választásra
jogosult hallgatók a választáshoz hasonló módon döntenek, a
hallgatókat a VB-nek tájékoztatni kell a visszahívás indokáról az
Önkormányzat hivatalos kommunikációs felületein.

48. § A jelöltállítás
(1) A jelöltállítás menete:
b) A jelöltállítás időszakát a Választási Bizottság határozza meg
legalább 5 naptári nap időtartamra.
c) A jelöltek listájára a választásra jogosultak javaslatai alapján
– a jelöltek hozzájárulásával – a VB valamennyi Küldött
jelöltet felveszi, aki legalább 20 érvényes jelölést szerez. A
jelöléseket a Küldött jelöltek kizárólag személyesen gyűjthetik
maguknak.
d) Ha a Küldött jelölt nem szerez elég érvényes jelölést, akkora VB 2
munkanap hiánypótlási időszakot állapít meg a hiányzó aláírások
megszerzésére egy új, csak a VB által hitelesített jelölőlapon, amit
az eredeti jelölőlaphoz csatolni kell.
(5) A VB a jelölés lezárása után nyilvánosan közzéteszi a választáson
érvényes jelölést szerzett Küldött jelöltek listáját és bemutatkozását.

49. § Küldöttek megválasztása
(2) Amennyiben a Küldött jelölt pályázni kíván az Önkormányzat
elnöki, alelnöki, bizottsági elnöki, vagy az EB tagsági tisztégre,
akkor pályázatát 4 naptári nappal a Küldöttek megválasztásának kezdete
előtt meg kell küldeni a VB–nek és az IK HÖK Igazgatási
Ügyintézőjének elektronikus formában.
(3) Küldöttek megválasztásának menete:
d) a választásra jogosultak a Küldött jelölt listán szereplő
jelöltekre szavazhatnak külön-külön, de legfeljebb 46 jelöltre.

További információk a választással kapcsolatban megtalálhatóak az IK
HÖK Tudásbázisában.

A küldöttválasztással kapcsolatban az ELTE IK HÖK Alapszabálya a
mérvadó, különösképp annak 45-50. paragrafusai.
Az ELTE IK HÖK Alapszabály letölthető az alábbi címről:
http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=3637369

Üdvözlettel:
--
Haralyi Márton
elnök
Választási Bizottság
ELTE IK HÖK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
tel: +36 1 372 25 20
e-mail: vb@ikhok.elte.hu
web: http://ikhok.elte.hu


Csatolmányok:
ELTE IK HÖK Választások
Keresés
Hírlevél
Bejelentkezés
Facebook
Támogatók
Atlassian'iTeach.world'
Partnerek
ELTE Karrierközpont'