ELTE IK HÖK referensi pályázatok2017-04-25 19:49:00

A HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBODOTT!

Az új határidő: 2017. május 19. 23:59

---------------

Kedves Hallgatók!

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi pozíciók betöltésére:
- Animátorkoordinátor
- Esélyegyenlőségi referens
- Informatikai referens
- Külügyi főmentor
- Mentorkoordinátor
- Sportreferens
- Tanárképzési referens
- Titkár
- Tudományos referens

A részletes pályázati kiírások a csatolmányban találhatóak.
A pályázatok leadásának határideje: 2017. május 14. 23:59.


Dékáni kérdezz-felelek2017-04-15 10:34:00

Az emberek nagy része rendszeresen tele van kérdésekkel, és amennyiben nem arra szeretnél választ kapni, hogy mire válasz a 42, mit mond a róka, vagy mikor jelenik meg a Half Life 3, hanem esetleg az IK jelenlegi tevékenységei, a kart érintő problémák és döntések, vagy a jövőbeli tervek érdekelnek, akkor itt a lehetőség.

Az ELTE IK HÖK meghirdeti a Dékáni kérdezz-feleleket, amely során feltehetitek kérdéseiteket karunk vezetőjének, melyekre havi rendszerességgel fogunk válaszokat kapni.A kérdéseket a kerdezz@ikhok.elte.hu e-mail címre várjuk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy ugyan szabadon kérdezhettek bármit, az esetlegesen nem megfelelő formátumú kérdéseket nem tudjuk módosítatlanul továbbítani.


Tovább

Demonstrátori és Oktatói Tanulásfejlesztő Rendszer2016-10-10 23:09:00

Örömmel jelentjük be, hogy útjára indítottuk a Demonstrátori és Oktatói Tanulásfejlesztő Rendszert, vagyis a DEMO-t. A hallgatói igényekre válaszként szeretnék segíteni azoknak a hallgatóknak, akik:
- nehézségekbe ütköztek tanulmányaik során
- nem érzik elegendőnek az óráikat a gyakorlásra
- közösségben eredményesebben tudják elsajátítani a tananyagot
- vizsgák/ZH-k előtti bizonytalanságuktól szeretnének megszabadulni

A foglalkozások igény szerinti időpontokban lesznek megtartva és látogathatóak rendszeresen vagy alkalmi jelleggel is. Számonkérés, katalógus és követelmények nincsenek, a hangulat közvetlen, az alkalmak menete pedig sokkal kötetlenebb egy hagyományos óránál.

További információt a http://conf.ikhok.elte.hu/display/PUBLIC/DEMO oldalon találtok!


Az ELTE IK HÖK Választásának eredménye2017-05-20 16:09:00

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatunk Titeket, hogy az ELTE IK HÖK választása sikeresen, és eredményesen lezárult.

Az alábbi hallgatók lettek küldöttek, és ezáltal ők fogják képviselni az érdekeiteket az elkövetkezendő évben a Kari és Egyetemi testületekben:
1. Beke Ágnes
2. Dorogi Benjamin
3. Faber Dániel
4. Hortobágyi Mónika
5. Horváth Mónika
6. Horváth Norman Balázs
7. Horváth Rezső
8. Kapás Dorina Anita
9. Kecskés Bálint
10. Kindelmann Balázs
11. Kovács Péter
12. Lajkó Gábor
13. Markó Péter
14. Mikecz Márk László
15. Molnár Ferenc Manfréd
16. Nemes Balázs
17. Nemes Máté
18. Németh Klára Anna
19. Rápolti Kitti
20. Schwarcz Márton
21. Szabó Adrienn
22. Szalóki Orsolya Xénia
23. Tallér Dániel
24. Tóth Bálint
25. Tudlik Zoltán
26. Veres Márton
27. Zatkó Nikoletta
28. Zatykó Roland
29. Zsinkó Hajnalka

További statisztikákat bejelentkezés után itt találhattok: http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=28410127
Bejelentkezni az INF-es azonosítótokkal tudtok itt: http://conf.ikhok.elte.hu/login.action

Továbbá tájékoztatlak Titeket, hogy az Alakuló Küldöttgyűlés az alábbiak szerint kerül megtartásra.
Időpont: 2017. május 21. 14:00
Helyszín: Konferencia terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, -1.75).

Az előzetes napirendi pontok a következők:
1. Választási Bizottság Tájékoztatója
2. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
3. Elnök megválasztása
4. Alelnökök megválasztása
5. Bizottságok megalakulása
6. Delegálások
7. 2017. évi költségvetés-tervezet elfogadása
8. Egyebek

--
Haralyi Márton
elnök
Választási Bizottság
ELTE IK HÖK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
tel: +36 1 372 25 20
e-mail: vb@ikhok.elte.hu
web: http://ikhok.elte.hu


Tovább

ELTE IK HÖK Választások 2017 - I. forduló2017-04-10 11:38:00

Kedves Hallgatók!

Elérkeztünk a Választások utolsó szakaszába, mely során a Küldöttjelöltek közül kerülnek megválasztásra azok a Hallgatók, akik Küldöttként fogják képviselni az érdekeiteket az elkövetkezendő időszakban.

Választások I. fordulója: 2017. április 12 - április 23.

Az I. forduló akkor kerül meghosszabbításra, ha az I. forduló nem eredményes, illetve ugyanebben az esetben lesz II. forduló kiírva.

Küldöttjelöltek bemutatkozása:
http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=28409902

Elnöki-, Alelnöki-, Szaktestületi elnöki-, Ellenőrző Bizottsági tag programok:
http://conf.ikhok.elte.hu/display/PUBLIC/Programok+2017

Szavazatotokat a Küldöttjelöltekre a Neptunon keresztül, az Ügyintézés menüpont Kérdőívek almenüjében található "ELTE IK HÖK választás 2017" nevű kérdőív kitöltésével tudjátok leadni.

Információk a szavazással kapcsolatban:

ASZ 49.§ (3) d) a választásra jogosultak a Küldött jelölt listán szereplő jelöltekre szavazhatnak külön-külön, de legfeljebb 46 jelöltre

ASZ 50. § A választás eredménye:

(1) A választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosultak legalább huszonöt százaléka szavazott.

(2) Amennyiben az első választási forduló nem érvényes, második fordulót kell tartani. A Küldött jelöltek listája megegyezik az első fordulóéval. A választás második fordulója ugyanazon feltételek teljesülése mellett érvényes, mint az első forduló.

(3) A választás eredményes, ha érvényes és a jelöltek legalább ötven százaléka, de legfeljebb 46 Küldöttjelölt megválasztásra került.

(4) A jelölt akkor kerül megválasztásra, ha a választásra jogosultak legalább két százaléka támogatta és a szavazati arányok szerint csökkenő sorrendben a 46 legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, és így több mint 46 fő alkotná a Küldöttgyűlést, akkor azon jelölteknek, akiknek ugyanannyi szavazatuk van, pót választást kell tartani, legfeljebb 5 naptári napig, ahol a hallgatók legfeljebb annyi szavazatot adhatnak le, ahány hely maradt fenn ahhoz, hogy a Küldöttgyűlés 46 fős legyen. Aki nem kerül be a Küldöttgyűlésbe és a választásra jogosultak legalább két százaléka támogatta az pót tag lesz, és a megüresedés során a szavazatok sorrendjében kerül be a Küldöttgyűlésbe, melyről a VB elnöke tájékoztatja.

(5) Amennyiben a második forduló érvénytelen, vagy az első forduló eredménytelen, a választásokat meg kell ismételni a jelöltállítástól kezdődően, ahol a jelöltté válás feltétele harminc jelölésre változik.

--
Haralyi Márton
elnök
Választási Bizottság
ELTE IK HÖK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
tel: +36 1 372 25 20
e-mail: vb@ikhok.elte.hu
web: http://ikhok.elte.hu


Tovább

ELTE IK HÖK Választások 2017- Jelöltállítási időszak2017-03-12 11:44:00

Tisztelt Hallgatók!

A jelölőlapokat 2017. március 13-20. között lehet átvenni a Déli
épületben található ELTE IK HÖK Hallgatói Félfogadó Irodában.

Nyitvatartási idő:
A nyitvatartási időt ezen a linken érhetitek el.

Jelöltállítással kapcsolatos időpontok:
2017. március 13 - 20.: Jelöltállítási időszak (IK HÖK Alapszabály 48.§);
2017. április 3 - 5.: Jelöltállítási időszak - pótlási időszak;

Jelölőlap kitöltésének útmutatója:
1. Személyes bemutatkozás megküldése a Választási Bizottságnak
(vb@ikhok.elte.hu) és az Igazgatási Ügyintézőnek
(iroda@ikhok.elte.hu), mely tartalmazza, hogy miért kíván Küldött lenni. Az e-mail tárgyának formája „Bemutatkozás – [NÉV]” kell legyen
2. Átvétel a Hallgatói Félfogadó Irodában
3. A hátoldalon lévő tájékoztató elolvasása
4. Személyes adatok kitöltése
5. Legalább 20 Hallgató érvényes aláírása – egy Hallgató
legfeljebb egy jelöltet támogathat érvényesen. Amennyiben egy Hallgató
több Jelöltet is támogatott aláírásával, akkor a támogatás
érvénytelen, és törlésre kerül mindegyik jelölőlapról amin szerepel.
6. A jelölőlapot legkésőbb a leadás előtt hitelesíteni a Tanulmányi Osztályon

További általános tudnivalók:

(Idézet az ELTE EHÖK Alapszabályából)
1.§
(3) Az Önkormányzatnak – a doktori képzésben részt vevők kivételével
– minden hallgató tagja, és az Önkormányzat minden tagja választó és
választható azon részönkormányzat küldöttgyűlési választásán, amelynek
tagja.

(Idézet az ELTE IK HÖK Alapszabályából)
45. §
(3) A küldöttek tisztségükbe és mandátumukban újraválaszthatók.
(4) A választó és választható Hallgatókat a VB-nek tájékoztatni kell
a választások menetéről, és a választó joguk gyakorlásának módjáról,
legalább 5 naptári nappal a választások megkezdése előtt.

46. § A választási rendszer
(1) A rendes választást évenként kell megtartani, a tavaszi
szemeszterben. A jelöltállítás kezdetének időpontját a Választási
Bizottság határozza meg, az Elnökség javaslatára.
(4) A megválasztott küldöttek mandátuma az Alakuló Küldöttgyűlés
megnyitásával kezdődik.
(5) A küldöttek visszahívását a választók tizede írásban, indoklással
kezdeményezheti az VB elnökénél. A visszahívásról a választásra
jogosult hallgatók a választáshoz hasonló módon döntenek, a
hallgatókat a VB-nek tájékoztatni kell a visszahívás indokáról az
Önkormányzat hivatalos kommunikációs felületein.

48. § A jelöltállítás
(1) A jelöltállítás menete:
b) A jelöltállítás időszakát a Választási Bizottság határozza meg
legalább 5 naptári nap időtartamra.
c) A jelöltek listájára a választásra jogosultak javaslatai alapján
– a jelöltek hozzájárulásával – a VB valamennyi Küldött
jelöltet felveszi, aki legalább 20 érvényes jelölést szerez. A
jelöléseket a Küldött jelöltek kizárólag személyesen gyűjthetik
maguknak.
d) Ha a Küldött jelölt nem szerez elég érvényes jelölést, akkora VB 2
munkanap hiánypótlási időszakot állapít meg a hiányzó aláírások
megszerzésére egy új, csak a VB által hitelesített jelölőlapon, amit
az eredeti jelölőlaphoz csatolni kell.
(5) A VB a jelölés lezárása után nyilvánosan közzéteszi a választáson
érvényes jelölést szerzett Küldött jelöltek listáját és bemutatkozását.

49. § Küldöttek megválasztása
(2) Amennyiben a Küldött jelölt pályázni kíván az Önkormányzat
elnöki, alelnöki, bizottsági elnöki, vagy az EB tagsági tisztégre,
akkor pályázatát 4 naptári nappal a Küldöttek megválasztásának kezdete
előtt meg kell küldeni a VB–nek és az IK HÖK Igazgatási
Ügyintézőjének elektronikus formában.
(3) Küldöttek megválasztásának menete:
d) a választásra jogosultak a Küldött jelölt listán szereplő
jelöltekre szavazhatnak külön-külön, de legfeljebb 46 jelöltre.

További információk a választással kapcsolatban megtalálhatóak az IK
HÖK Tudásbázisában.

A küldöttválasztással kapcsolatban az ELTE IK HÖK Alapszabálya a
mérvadó, különösképp annak 45-50. paragrafusai.
Az ELTE IK HÖK Alapszabály letölthető az alábbi címről:
http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=3637369

Üdvözlettel:
--
Haralyi Márton
elnök
Választási Bizottság
ELTE IK HÖK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
tel: +36 1 372 25 20
e-mail: vb@ikhok.elte.hu
web: http://ikhok.elte.hu


Tovább

Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics - representative’s election2017-03-09 19:18:00

Dear students,

As in every year, the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics, from now SUFI, will hold the representative’s election this year also. You can read the relevant informations below.

Who can be a nominee of the Council of Representatives?

Quote from the Statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University:
1. § (3) Every student – except the doctorate course – is a member of the Students’ Union, and every member of the Students’ Union is an elector and eligible during the elections of the Faculty one attends.

Who are the members of the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics?
Quote from the statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics:
1. § (3) Every student is member of the Students’ Union, who has a programme at the Faculty, and the students who are on teacher training at the Faculty, independently the form of one’s studies.

The Electoral Committee of the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics has declared the representative’s election timetable in 2017:
- 6/Mar/2017-12/Mar/2017.: Orientation term;
- 13/Mar/2017-20/Mar/2017.: Candidation term (statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics 48.§);
- 21/Mar/2017-02/Apr/2017.: Break between the Candidation-, and the Elections term;
- 03/Apr/2017-05/Apr/2017.: Candidation term – supplement term;
- 12/Apr/2017-23/Apr/2017.: First round of the elections (statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics 49.§);
- 1/May/2017-7/May/2017.: Reserved term for the occurent extension of the elections;

According to the Statues of SUFI 50.§ (1) and (3):
- (1) The first round of the election is valid only if at least the twenty-five percent of the electives participate in the voting.
- (3) The election is succesful only if it is valid and at least fifty percent of the candidates but at most 46 candidates becomes elected.

The rules of the representative’s election are well-defined in the Statues of SUFI (in particular 45.§-50. §) and have to be followed. The full, applicable hungarian version of the Statues of SUFI is downloadable from the following link: http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=3637369 (in hungarian)

members of the Electoral Committee:
Márton Haralyi, president
Balázs Pimpli
András Gyula Zák

If you have any questions, or would like to make a compliment about the elections, please write an e-mail to the following addresses:
• vb@ikhok.elte.hu
• eb@ikhok.elte.hu

For the easier and faster management, in the subject please mention, that you would like some information about the 2017 elections.

The sheets for the candidates can be recieved from 13/Mar/2017, from the office of the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics.

Yours sincerely,
Márton Haralyi
president
Electoral Committee
Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics
e-mail: vb@ikhok.elte.hu


Tovább

ELTE IK HÖK Választások
Keresés
Hírlevél
Bejelentkezés
Facebook
Támogatók
Atlassian'iTeach.world'
Partnerek
ELTE Karrierközpont'