ELTE IK HÖK Választások 2017- Jelöltállítási időszak2017-03-12 11:44:00

Tisztelt Hallgatók!

A jelölőlapokat 2017. március 13-20. között lehet átvenni a Déli
épületben található ELTE IK HÖK Hallgatói Félfogadó Irodában.

Nyitvatartási idő:
A nyitvatartási időt ezen a linken érhetitek el.

Jelöltállítással kapcsolatos időpontok:
2017. március 13 - 20.: Jelöltállítási időszak (IK HÖK Alapszabály 48.§);
2017. április 3 - 5.: Jelöltállítási időszak - pótlási időszak;

Jelölőlap kitöltésének útmutatója:
1. Személyes bemutatkozás megküldése a Választási Bizottságnak
(vb@ikhok.elte.hu) és az Igazgatási Ügyintézőnek
(iroda@ikhok.elte.hu), mely tartalmazza, hogy miért kíván Küldött lenni. Az e-mail tárgyának formája „Bemutatkozás – [NÉV]” kell legyen
2. Átvétel a Hallgatói Félfogadó Irodában
3. A hátoldalon lévő tájékoztató elolvasása
4. Személyes adatok kitöltése
5. Legalább 20 Hallgató érvényes aláírása – egy Hallgató
legfeljebb egy jelöltet támogathat érvényesen. Amennyiben egy Hallgató
több Jelöltet is támogatott aláírásával, akkor a támogatás
érvénytelen, és törlésre kerül mindegyik jelölőlapról amin szerepel.
6. A jelölőlapot legkésőbb a leadás előtt hitelesíteni a Tanulmányi Osztályon

További általános tudnivalók:

(Idézet az ELTE EHÖK Alapszabályából)
1.§
(3) Az Önkormányzatnak – a doktori képzésben részt vevők kivételével
– minden hallgató tagja, és az Önkormányzat minden tagja választó és
választható azon részönkormányzat küldöttgyűlési választásán, amelynek
tagja.

(Idézet az ELTE IK HÖK Alapszabályából)
45. §
(3) A küldöttek tisztségükbe és mandátumukban újraválaszthatók.
(4) A választó és választható Hallgatókat a VB-nek tájékoztatni kell
a választások menetéről, és a választó joguk gyakorlásának módjáról,
legalább 5 naptári nappal a választások megkezdése előtt.

46. § A választási rendszer
(1) A rendes választást évenként kell megtartani, a tavaszi
szemeszterben. A jelöltállítás kezdetének időpontját a Választási
Bizottság határozza meg, az Elnökség javaslatára.
(4) A megválasztott küldöttek mandátuma az Alakuló Küldöttgyűlés
megnyitásával kezdődik.
(5) A küldöttek visszahívását a választók tizede írásban, indoklással
kezdeményezheti az VB elnökénél. A visszahívásról a választásra
jogosult hallgatók a választáshoz hasonló módon döntenek, a
hallgatókat a VB-nek tájékoztatni kell a visszahívás indokáról az
Önkormányzat hivatalos kommunikációs felületein.

48. § A jelöltállítás
(1) A jelöltállítás menete:
b) A jelöltállítás időszakát a Választási Bizottság határozza meg
legalább 5 naptári nap időtartamra.
c) A jelöltek listájára a választásra jogosultak javaslatai alapján
– a jelöltek hozzájárulásával – a VB valamennyi Küldött
jelöltet felveszi, aki legalább 20 érvényes jelölést szerez. A
jelöléseket a Küldött jelöltek kizárólag személyesen gyűjthetik
maguknak.
d) Ha a Küldött jelölt nem szerez elég érvényes jelölést, akkora VB 2
munkanap hiánypótlási időszakot állapít meg a hiányzó aláírások
megszerzésére egy új, csak a VB által hitelesített jelölőlapon, amit
az eredeti jelölőlaphoz csatolni kell.
(5) A VB a jelölés lezárása után nyilvánosan közzéteszi a választáson
érvényes jelölést szerzett Küldött jelöltek listáját és bemutatkozását.

49. § Küldöttek megválasztása
(2) Amennyiben a Küldött jelölt pályázni kíván az Önkormányzat
elnöki, alelnöki, bizottsági elnöki, vagy az EB tagsági tisztégre,
akkor pályázatát 4 naptári nappal a Küldöttek megválasztásának kezdete
előtt meg kell küldeni a VB–nek és az IK HÖK Igazgatási
Ügyintézőjének elektronikus formában.
(3) Küldöttek megválasztásának menete:
d) a választásra jogosultak a Küldött jelölt listán szereplő
jelöltekre szavazhatnak külön-külön, de legfeljebb 46 jelöltre.

További információk a választással kapcsolatban megtalálhatóak az IK
HÖK Tudásbázisában.

A küldöttválasztással kapcsolatban az ELTE IK HÖK Alapszabálya a
mérvadó, különösképp annak 45-50. paragrafusai.
Az ELTE IK HÖK Alapszabály letölthető az alábbi címről:
http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=3637369

Üdvözlettel:
--
Haralyi Márton
elnök
Választási Bizottság
ELTE IK HÖK
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
tel: +36 1 372 25 20
e-mail: vb@ikhok.elte.hu
web: http://ikhok.elte.hu


Demonstrátori és Oktatói Tanulásfejlesztő Rendszer2016-10-10 23:09:00

Örömmel jelentjük be, hogy útjára indítottuk a Demonstrátori és Oktatói Tanulásfejlesztő Rendszert, vagyis a DEMO-t. A hallgatói igényekre válaszként szeretnék segíteni azoknak a hallgatóknak, akik:
- nehézségekbe ütköztek tanulmányaik során
- nem érzik elegendőnek az óráikat a gyakorlásra
- közösségben eredményesebben tudják elsajátítani a tananyagot
- vizsgák/ZH-k előtti bizonytalanságuktól szeretnének megszabadulni

A foglalkozások igény szerinti időpontokban lesznek megtartva és látogathatóak rendszeresen vagy alkalmi jelleggel is. Számonkérés, katalógus és követelmények nincsenek, a hangulat közvetlen, az alkalmak menete pedig sokkal kötetlenebb egy hagyományos óránál.

További információt a http://conf.ikhok.elte.hu/display/PUBLIC/DEMO oldalon találtok!


Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics - representative’s election2017-03-09 19:18:00

Dear students,

As in every year, the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics, from now SUFI, will hold the representative’s election this year also. You can read the relevant informations below.

Who can be a nominee of the Council of Representatives?

Quote from the Statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University:
1. § (3) Every student – except the doctorate course – is a member of the Students’ Union, and every member of the Students’ Union is an elector and eligible during the elections of the Faculty one attends.

Who are the members of the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics?
Quote from the statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics:
1. § (3) Every student is member of the Students’ Union, who has a programme at the Faculty, and the students who are on teacher training at the Faculty, independently the form of one’s studies.

The Electoral Committee of the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics has declared the representative’s election timetable in 2017:
- 6/Mar/2017-12/Mar/2017.: Orientation term;
- 13/Mar/2017-20/Mar/2017.: Candidation term (statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics 48.§);
- 21/Mar/2017-02/Apr/2017.: Break between the Candidation-, and the Elections term;
- 03/Apr/2017-05/Apr/2017.: Candidation term – supplement term;
- 12/Apr/2017-23/Apr/2017.: First round of the elections (statues of Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics 49.§);
- 1/May/2017-7/May/2017.: Reserved term for the occurent extension of the elections;

According to the Statues of SUFI 50.§ (1) and (3):
- (1) The first round of the election is valid only if at least the twenty-five percent of the electives participate in the voting.
- (3) The election is succesful only if it is valid and at least fifty percent of the candidates but at most 46 candidates becomes elected.

The rules of the representative’s election are well-defined in the Statues of SUFI (in particular 45.§-50. §) and have to be followed. The full, applicable hungarian version of the Statues of SUFI is downloadable from the following link: http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=3637369 (in hungarian)

members of the Electoral Committee:
Márton Haralyi, president
Balázs Pimpli
András Gyula Zák

If you have any questions, or would like to make a compliment about the elections, please write an e-mail to the following addresses:
• vb@ikhok.elte.hu
• eb@ikhok.elte.hu

For the easier and faster management, in the subject please mention, that you would like some information about the 2017 elections.

The sheets for the candidates can be recieved from 13/Mar/2017, from the office of the Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics.

Yours sincerely,
Márton Haralyi
president
Electoral Committee
Students’ Union of Eötvös Loránd University Faculty of Informatics
e-mail: vb@ikhok.elte.hu


Tovább

ELTE IK HÖK Választások2017-03-06 19:36:00

Tisztelt Hallgatók!

Mint eddig minden évben, idén is sor kerül az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat küldötteinek megválasztására. Az alábbiakban olvashatjátok az ezzel kapcsolatos információkat.

Kik jelölhetőek hallgatói küldöttnek?
Idézet az ELTE EHÖK Alapszabályából:
1.§ (3) Az Önkormányzatnak – a doktori képzésben részt vevők kivételével – minden hallgató tagja, és az Önkormányzat minden tagja választó és választható azon részönkormányzat küldöttgyűlési választásán, amelynek tagja.

Kik az ELTE IK Hallgatói Önkormányzat tagjai?
ELTE IK HÖK Alapszabály 1.§ (3) bekezdés alapján: "Az Önkormányzat tagja minden, a Karon szakot felvett, illetve a Karon tanárképzésben részt vevő hallgató, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi."

A ELTE IK HÖK Választási Bizottsága az alábbiakban határozta meg a 2017-os ELTE IK HÖK Küldöttválasztás menetét:
- 2017. március 6 - 12.: Tájékoztatási időszak;
- 2017. március 13 - 20.: Jelöltállítási időszak (IK HÖK Alapszabály 48.§);
- 2017. március 21 - április 2: Szünet a jelöltállítás és a választás között;
- 2017. április 3 - 5.: Jelöltállítási időszak - pótlási időszak;
- 2017. április 12 - április 23.: Választás első fordulója (IK HÖK Alapszabály 49.§);
- 2017. május 1 - május 7.: Választás esetleges meghosszabbítására fenntartott időszak;

Az ELTE IK HÖK Alapszabály 50.§ (1) és (3) bekezdésének értelmében:
- (1) A választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosultak legalább huszonöt százaléka szavazott.
- (3) A választás eredményes, ha érvényes és a jelöltek legalább ötven százaléka, de legfeljebb 46 Küldöttjelölt megválasztásra került.

A küldöttválasztással kapcsolatban az ELTE IK HÖK Alapszabálya a mérvadó, különösképp annak 45-50. paragrafusai.
Az ELTE IK HÖK Alapszabály letölthető az alábbi címről: http://conf.ikhok.elte.hu/pages/viewpage.action?pageId=3637369

A Választási Bizottság tagjai:
Haralyi Márton, elnök
Pimpli Balázs
Zák András Gyula

A küldöttválasztással kapcsolatban további tájékoztatást kérni, valamint kérdéssel, panasszal élni az alábbi e-mail címeken lehet: vb@ikhok.elte.hu és eb@ikhok.elte.hu
A levelek gyorsabb feldolgozása érdekében kérjük a tárgyban jelöljétek meg, hogy a 2017-es küldöttválasztással kapcsolatban szeretnétek informálódni.

A jelölőlapok 2017. március 13-tól átvehetőek az IK HÖK Hallgatói Félfogadó Irodájából.

Üdvözlettel:

--
Haralyi Márton
elnök
Választási Bizottság
ELTE IK HÖK
e-mail: vb@ikhok.elte.hu


Mentorjelentkezés 20172017-02-28 23:21:00

Miért jó mentornak lenni? Nos, több dolog miatt is. Vegyük szépen sorban: kipróbálhatod magad vezetőként. Egy mentorcsoportban lényegében te leszel az "osztályfőnök", az ember, akire mindenki felnéz. Lehetőséged nyílik segíteni az Informatikai Kar gólyáit, tanácsokat adhatsz nekik, elviheted őket sütögetni, együtt ebédelhettek. Láthatod a gólyákat csapattá formálódni, és a szemed előtt szoknak bele a felsőoktatás világába, nőnek fel egyetemistának.

Ha érdekel a mentorság, iratkozz fel az eseményre, hogy aktuális információkkal láthassunk el.

Jelentezni a http://ikhok.elte.hu/mentor-jelentkezes címen tudsz március 12. 23:59-ig!

A sikeresen pályázók egy 5+1 alkalmas tréningen vesznek részt, mely során elsajátíthatják a mentorléthez szükséges ismereteket.


Ösztöndíjponthatárok 2016/2017-22017-02-24 16:31:00

Rendszeres Szociális Ösztöndíj:
30 ponttól lehet kapni, amiért 15 000 Ft jár. Onnantól 500 Ft/ponttal nő az összeg.

(Az A kategória esetén minimum 23 800 Ft, B esetén minimum 11 900 Ft, a 30 pont ezekhez is szükséges)

Tanulmányi ösztöndíj:
3,35-ös kreditindextől és 16 elvégzett kredittől lehet megkapni.

3,35 -> 13 100 Ft
3,5 -> 14 200 Ft
4,0 -> 18 100 Ft
4,5 -> 23 000 Ft
5,0 -> 28 800 Ft
6,0 -> 40 700 Ft
7,0 -> 51 100 Ft
(Részletek a csatolmányban.)

Rendszeres tudományos- és szakmai ösztöndíj:
Nincs minimum pont, 1800 Ft a pontpénz

Rendszeres sport- és kulturális ösztöndíj:
Maximum összeg 35 000 Ft, 600 Ft a pontpénz, nincs minimum pont


Tovább

SAP tanfolyam2017-02-16 09:54:00

Az idei félévben is megrendezésre kerül a főiskolai és egyetemi hallgatóknak szóló SAP tanfolyam, a Magyar Villamosmérnök- és Informatikus-hallgatók Egyesülete, az SAP Hungary Kft. és az ELTE-IK HÖK együttműködésében.

A résztvevők a tanfolyam során megismerkedhetnek az SAP különböző munkaterületeivel, az SAP vállalatirányítási rendszer működésével, fejlesztésével, felhasználásával és támogatásával. Az ingyenes tanfolyamot az SAP sok éves tapasztalattal rendelkező szakértői tartják, akik átfogó ismerettel rendelkeznek az adott területről. Az előadássorozat során a következő témákkal foglalkozunk többek között:
- Vállalatirányítási rendszerek
- Fejlesztés az SAP-nál
- Új generációs terméktámogatás
- SAP Applikáció és a FIORI
- SAP Cloud HCM (Human Capital Management) üzemeltetés Budapesten

A tanfolyam utolsó alkalmán a hallgatóknak lehetősége van egy teszt megírására az előadásokon elhangzottakból. A legjobb eredményt elért hallgatók részt vehetnek egy intenzív gyakorlati kurzuson is, amelynek sikeres teljesítéséről az SAP oklevelet állít ki számukra.

Jelentkezni az ELTE Hallgatói számára az ezen a linken lehetséges február 27. 16:00-ig.

A legfrissebb hírekről pedig a hozzá tartozó Facebook eseményen is értesülhettek.


Tovább

Szavazás a kötelező katalógussal kapcsolatban
Keresés
Hírlevél
Bejelentkezés
Facebook
Támogatók
Atlassian'iTeach.world'
Partnerek
ELTE Karrierközpont'